MDK Kolbuszowa

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

   Organizatorów czwartej edycji Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki ucieszyła, duża i wrażliwa publiczność zasłuchana w prawdziwie ludową muzykę. Kameralny "Kazimierz” nad Nilem /28 maja 2017/ poprzedziło bardzo interesujące seminarium. Tym razem prelegentami byli dr hab. Tomasz Nowak, dr Kinga Strycharz Bogacz i dr Jacek Jackowski. Tematyka wystąpień różnorodna słuchacze zainteresowani, niestety zabrakło czasu na dyskusje, która przeniosła się do kuluarów.

   Seminarium towarzyszyła świetna atmosfera, czuło się olbrzymi /odwzajemniony/ szacunek dla muzykantów ze strony naukowców. W wykładzie Tomasza Nowaka niezwykle jasnym i przejrzystym brak było, częstego na innych kongresach czy szkoleniach, oderwanych od rzeczywistości dociekań naukowych. Młody naukowiec (od niedawna doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego) w sposób klarowny przedstawił swoje "Uwagi o praktyce kapel lasowiackich”. Umiejętność słuchania praktyków to też cecha dobrego naukowca, dzięki której mieliśmy możliwość wzajemnego uzupełnienia swojej wiedzy. Uzupełniliśmy wiedzę naukowców o wymienionym przez Kolberga Jasiu skrzypku z Kolbuszowej o (Janie Muszyńskim). Z kolei dr Jacek Jackowski zaskoczył nas archiwalnymi nagraniami Henryka Kretowicza doskonałego skrzypka z Widełki. W poszukiwaniu nieznanego z nazwiska śpiewaka ,,dziadzi” z tej miejscowości pomógł Marian Selwa kierownik tamtejszej kapeli.

   Dzięki pracy i pasji takich ludzi nauki jak dr Jacek Jackowski z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, można usłyszeć zarejestrowaną unikalną muzykę wyjątkowych muzykantów, którzy dawno już odeszli. Różnorodności tematyki seminarium dopełniła dr Kinga Strycharz-Bogacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozlegle prezentując "Wielkanocne obrzędy i tradycje na Podkarpaciu”.

   Tradycyjna już kompetencja prelegentów, którzy stają się następnie jurorami przesłuchań konkursowych na plenerowej estradzie, wzmocnieni Marią Kulą (z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, współorganizatora) i Jolantą Dragan (która na co dzień jest kustoszem w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) wcześniej pełniła rolę moderatora seminarium. Merytoryczne obrady, tego odmiennego od innych podkarpackich gremiów konkursowych jury dało szansę na udział w ,,kazimierskim i bukowińskim” festiwalu innym muzykantom, mistrzom grania na ludową nutę. Festiwal przebiegł sprawnie i w przyjemnej, przyjaznej tradycyjnej muzyce, jurorom organizatorom i muzykantom atmosferze.

 

Realizacja festiwalu możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

PROTOKÓŁ FESTIWALU:

 

   W dniu 28 maja 2017 roku na estradzie plenerowej przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się konkurs dla instrumentalistów i kapel ludowych trwający podczas ,,IV Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki”.

   Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


   Występy konkursowe oceniało Jury w składzie:

– Przewodniczący: dr hab. Tomasz Nowak – etnomuzykolog, antropolog tańca

Członkowie:

– dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog

– dr Jacek Jackowski – muzyk, muzykolog

– mgr Jolanta Dragan – Kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

– mgr Maria Kula – etnolog, instruktor WDK w Rzeszowie

 

Do konkursu na podstawie złożonych kart przyjęto osiemnastu instrumentalistów:

1. Hubert Haracz (skrzypce);
2. Aneta Hodór (skrzypce);
3. Ludwik Miśta (klarnet);
4. Paweł Płudowski (skrzypce);
5. Ryszard Wandas (cymbały);
6. Wiesław Malec (skrzypce);
7. Adam Dragan (skrzypce);
8. Marceli Grzegorzak (cymbały);
9. Gabriela Smyka (skrzypce);
10. Kazimierz Żychowski (cymbały);

11. Aleksandra Kuraś (skrzypce);

12. Barbara Sowa (skrzypce);
13. Łukasz Nowiński (skrzypce);
14. Witold Gierlicki (cymbały);
15. Małgorzta Wybraniec (skrzypce);
16. Justyna Bieniek (skrzypce);
17. Kazimierz Marcinek (skrzypce);
18. Lidia Anna Biały (skrzypce); 

 

Do konkursu nie wstawili się następujący instrumentaliści:
Hubert Haracz z Przewrotnego oraz Kazimierz Żychowski z Tarnowca

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Trzy równorzędne I nagrody po 300 złotych każda, otrzymują:


- Kazimierz Marcinek - skrzypek z Nockowej;

- Justyna Bieniek – skrzypek z Lubziny;

- Aleksandra Kuraś – skrzypek ze Skrzyszowa;


Dziewięć równorzędnych II nagród po 200 złotych każda, otrzymują:


- Ludwik Miśta – klarnecista z Trzciany;

- Ryszard Wandas – cymbalista z Dynowa;

- Wiesław Malec – skrzypek z Rzeszowa;

- Marceli Grzegorzak – cymbalista z Dynowa;

- Barbara Sowa – skrzypaczka z Dynowa;

- Witold Gierlicki – cymbalista z Tarnowca;

- Łukasz Nowiński – skrzypek z Majdanu Królewskiego;

- Lidia Anna Biały – skrzypaczka z Świlczy;

- Adam Dragan – skrzypek z Kolbuszowej;


Cztery równorzędne III nagrody po 100 zł każda, otrzymuje:


- Aneta Hodór – skrzypaczka z Kolbuszowej Dolnej;

- Gabriela Smyka – skrzypaczka z Tarnowca;

- Małgorzata Wybraniec – skrzypaczka z Rzeszowa;

- Paweł Płudowski – skrzypek z Kolbuszowej;


Nagrody zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Do konkursu na podstawie złożonych kart przyjęcia i załączonych nagrań muzycznych przyjęto dwanaście poniżej wymienionych kapel:

1. Cmolaskie Chłopoki (skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas);
2. Kapela Bochenka z Niebylca (skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas);
3. Kapela Widelanie (skrzypce prym, skrzypce sekund, klarnet, kontrabas);
4. Kapela Karnas z Połomi (skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas);
5. Kapela Ludowa Rymanowianie (skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas);
6. Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny ((skrzypce prym, skrzypce sekund, cymbały, basy, klarnet);
7. Kapela Ludowa Gacoki (klarnet B, skrzypce prym, kontrabas, cymbały, klarnet B, skrzypce sekund);
8. Kapela Tarnowcoki (cymbały, cymbały, skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas);
9. Kapela Przewrotniacy ( skrzypce prym, skrzypce sekund, klarnet, kontrabas);
10. Kapela Ludowa Pogórzanie (skrzypce prym, skrzypce sekund, cymbały, basy);
11. Kapela Biała Muzyka (skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas);
12. Kapela Muzykanty z Trzciany (skrzypce prym, skrzypce sekund, klarnet, kontrabas)


Do konkursu nie wstawiła się następująca kapela:
Kapela Karnas z Połomi.


Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Dwie równorzędne I nagrody po 600 złotych każda otrzymali:

- Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny;

- Muzykanty z Trzciany;


Pięć równorzędnych II nagród po 500 złotych każda otrzymują:

- Kapela Ludowa Widelanie z Widełki;

- Kapela Przewrotnicay z Przewrotnego;

- Kapela Ludowa Pogórzanie;

- Kapela Biała Muzyka z Świlczy;

- Kapela Tarnowcoki z Tarnowca;


Cztery równorzędne III nagrody po 300 złotych każda otrzymują:

- Kapela Cmolaskie Chłopoki z Cmolasu;

- Kapela Bochenka z Niebylca;

- Kapela Ludowa Rymanowianie z Rymanowa;

- Kapela Ludowa Gacoki z Gaci;


Nagrody zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Inne uwagi i ustalenia Jury:

   Komisja postanowiła rekomendować do reprezentowania województwa podkarpackiego podczas 51 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych następujących wykonawców:

W kategorii kapel:

- Kapela Ludowa Widelanie z Widełki

W kategorii solista- instrumentalista:

- Witold Gierlicki z Tarnowca

 

   Natomiast do reprezentowania podczas 51 Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej komisja postanowiła rekomendować:

- Justyna Bieniek – skrzypek z Lubziny;

- Aleksandra Kuraś – skrzypek ze Skrzyszowa.