Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Prelegenci seminarium

17.05.2018

Tomasz Nowak - Doktor nauk o sztuce, absolwent studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1997), studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UW (2003), Podyplomowych Studiów Teorii Tańca Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina (2005), oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW (2006). W latach 2004-2005 doskonalił swoją wiedzę i umiejętności podczas Warsztatów Choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu. W latach 1997-2002 doktorant, 2003-2004 asystent, a od 2005 r. adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Od roku 2003 wykłada gościnnie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (dawniej Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina). Gościnnie wykładał także w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach (2007-2009), Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2010) oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2011-2015). Był inicjatorem i kierownikiem „Warsaw Gamelan Group” (2001-2006) oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych (IM UW). Zajmował się m.in. następującymi problemami badawczymi: proces przekazu tradycji muzycznej na Podhalu, tradycje muzyczne i taneczne społeczności polskiej na Kresach oraz mniejszości narodowych w Polsce, tradycje muzyczne Bali i Łużyc Górnych, przemiany koncepcji i formy tańca narodowego w Polsce. Prowadził także badania terenowe na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Autor trzech książek i blisko pięćdziesięciu artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu tekstów popularno-naukowych. Jest członkiem International Council for Traditional Music, European Seminar in Ethnomusicology, Związku Kompozytorów Polskich (sekretarz generalny), Polskiego Forum Choreologicznego (prezes), oraz Polskiej Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels (ekspert). Laureat Nagrody “CLIO” 2006, Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta 2007 oraz Nagrody za najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej 2016. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Prof. Jan Adamowski:

Jan Adamowski (ur. w 1948) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwakulturoznawcafolklorysta, badacz kultury regionalnejantropolog. Zainteresowania naukowe: język folklorutekstologiaetnolingwistyka i folklorystyka (w tym genologia i systematyka, obrzędy i zwyczaje, wierzenia, folklor współczesny), teksty kultury, język niewerbalny.

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i kierownik Zakładu Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie[2]. Koordynator, organizator i współautor programów studiów kulturoznawczych i etnologicznych w UMCS.

Autor ponad 250 prac naukowych[3].

Laureat wielu nagród i odznaczeń. W 2002 otrzymał nagrodę indywidualną ministra edukacji narodowej za pracę habilitacyjną[3] pt. Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne[1]. Podczas XIII Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 2009, został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[4].

Przewodniczący takich gremiów jak m.in. Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych, redakcja pisma „Twórczość Ludowa”, członek jury Nagrody im. Oskara Kolberga i Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz członek Komisji ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze czy Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i wielu innych.

 

Przebieg pracy:

- wrzesień 1972 – 30 lipiec 1973: nauczyciel (języka polskiego) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach (dla chłopaków do lat 18 po wyrokach sądowych);
- 1 sierpień 1973 – 30 wrzesień 1974: asystent w Muzeum Wsi Lubelskiej; w zakresie kompetencji m.in. opieka nad Muzeum Biograficznym W. Pola;
- od 1 października 1974 aż do dzisiaj: – nauczyciel akademicki w UMCS: kolejno asystent, a od 1982 roku adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego UMCS i następnie w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS;
- od października 2000 r. – w Pracowni (jako Kierownik), a następnie w Zakładzie Kulturoznawstwa UMCS (jako kierownik i organizator tych instytucji naukowych); od 1 października 2004 r. do września 2015 – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, od 2004 r. - Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS; od 1 lipca 2003 roku – profesor nadzwyczajny UMCS;
 od 16 września 2016 prof. Nauk humanistycznych.

 Główne zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 1. Tekstologia i gatunkowa systematyzacja tekstów; w tym folklor i pisarstwo ludowe;
 2. Język i poetyka folkloru – połączone z prowadzeniem eksploracji terenowych;
 3. Problemy etnolingwistyki;
 4. Obrzędowość doroczna i rodzinna; zwyczaje i wierzenia (głównie wschodniego pogranicza kulturowego);
 5. Folklor tradycyjny oraz współczesny i przemiany tradycji; w tym okres II wojny światowej.
 6. Problemy kultury regionalnej; kwestie idei regionalizmu.
 7. Wschodnie pogranicze kulturowe.
 8. Komunikacja niewerbalna (w tym w szczególności zagadnienia małej architektury sakralnej i semiotyki cmentarza).
 9. Religijność i pobożność tradycyjna.
 10. Problematyka tradycji i wartości.
 11. Instytucje kultury i ich funkcje; organizacja życia kulturalnego.
 12. Pisarstwo ludowe – historia i współczesność.

 Inna działalność:

- przewodniczący (od 2012 r.) powołanego 10 maja 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego; Po wygaśnięciu mandatu Zespołu – od 9 kwietnia 20014 roku przewodniczący Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej 22 listopada 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- członek komitetów i stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – wieloletni prezes Oddziału w Lublinie – trzy poprzednie kadencje do 2015 roku i członek Zarządu Głównego (dwie kadencje); członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – przez jedną członek ZG, członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego;
- przewodniczący Rady Naukowej przy ZG Stowarzyszenia Twórców Ludowych;   0d 10 lat;           
- członek Komisji Etnolingwistycznej PAN;
- członek Komisji Polsko-Ukraińskich Zawiązków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie;
- Przewodniczący Rady Programowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (poprzednie dwie kadencje) i wieloletni konsultant merytoryczny tej instytucji;
- wieloletni członek komisji Ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga (w ostatnich 8 latach przewodniczący);
- członek jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (w ostatnich 10 latach przewodniczący) itp.
- od 2016 członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.
- przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroże” w Lublinie; kadencja 2013-2016 i bieżąca;
- przewodniczący Rady Muzeum Wsi Lubelskiej; kadencja 2013-2016;
- członek Rady Naukowej Instytutu Oskara Kolberga; 0d 2013 do dziś;
 - redakcje: red. naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Twórczość Ludowa”, członek kolegium „Etnolingwistyki”; współpracownik miesięcznika „Tanew” i „Kwartalnika Romskiego”; w okresie studiów – sekretarz redakcji studenckiego czasopisma naukowego „Językoznawca”;

- red. naczelny ogólnopolskiej serii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Archiwum Etnograficzne”; członek Komitetu redakcyjnego serii PTL „Dziedzictwo Kulturowe” oraz Biblioteki „Literatury Ludowej”.

 Rozwój naukowy kadry:
- promotor sfinalizowanych już 7 prac doktorskich (otwartych kolejnych 8 przewodów);
-  promotor ponad 190 prac magisterskich (dodatkowo ok. 150 prac licencjackich), na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska oraz bibliotekoznawstwo, etnologia;
- recenzent dwu habilitacji i sześciu doktoratów.
- w ramach działalności w Uniwersytecie: organizator i koordynator studiów kulturoznawczych – począwszy od ich założenia – w Lublinie oraz w Kolegium UMCS w Biłgoraju, a ostatnio także w Radomiu i współautor programu tych studiów;
- współtwórca Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz założyciel wcześniej Pracowni,  Zakładu Kulturoznawstwa a następnie Zakładu Kultury Polskiej;
- inicjator i realizator wniosku  dającego możliwość doktoryzowania na UMCS w zakresie kulturoznawstwa;
- powołanie studiów doktoranckich w zakresie kulturoznawstwa – realizacja od roku akademickiego w2010/11;
- inicjator i współautor programu nowego kierunku studiów – etnologii – od roku 2010/11;
- organizator wielu konferencji naukowych (międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych)
- wieloletni kurator i opiekun studenckich kół naukowych: najpierw „Językoznawców” – w okresie pracy w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, a później „Kulturoznawców” oraz Folklorystów i Etnologów” – w czasie pracy już na rzecz kulturoznawstwa;
- współorganizator badań nad kulturą tradycyjną i regionalną, w tym zorganizowanych kilkunastu (siedemnastu) już terenowych obozów badawczych;
- członek Komisji Senackiej UMCS ds. Rozwoju;
- członek Rady Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS; już trzecia kadencja;
- członek Kolegium Dziekańskiego (2000 -2015).
 Nagrody i odznaczenia:
 Nagrody naukowe:
1978: indywidualna nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
1987 – dwie nagrody zespołowe III stopnia Ministra Nauki za udział w zespołowych publikacjach książkowych;
2001 – indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną „Kategoria przestrzeni w folklorze” oraz Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego;
2004 – Ludowy Oskar – za wydarzenie folklorystyczne w roku 2003 (za wydanie dwu książek).
- kilkukrotne nagrody Rektora UMCS, w tym ostatnio nagroda II stopnia w roku 2010 i 2011.
- nagroda naukowa (zespołowa) Marii Curie, październik 2012;
- nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grudzień 2012.
 Inne nagrody i odznaczenia:
1985 – Złota Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz Kultury;
1985 – Srebrny Krzyż Zasługi;
1988 – Srebrna Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Lublina”;
1993 – Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki;
1997 – Indywidualna Nagroda Ministra Kultury i Sztuki;
1998 – Złoty Krzyż Zasługi;

2002 – Medal Komisji Edukacji Narodowej;
2002 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polski”;
2008 – Medal Prezydenta Lublina;
2009 – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2010 – Medal Złoty „Za długoletnią służbę”;
2010 –  Honorowa nagroda Samorządu Gminy Borki – 30.I.2010;
2012 –  Dyplom Marszałka Woj. Lubelskiego;
2016 – Złoty medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”;
2017 – Nagroda im. Oskara Kolberga przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

prof. dr hab. Bożena Muszkalska

Muzykolog; ur. 14 marca 1954, Wrocław. W latach 1972-1977 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1978-1980 odbyła podyplomowe studia muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 1990 roku obroniła pracę doktorską pt. Sardyńskie śpiewy wielogłosowe, napisaną pod kierunkiem Jana Stęszewskiego. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie dysertacji Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego.

W okresie 1977/78 pracowała jako asystent w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (obecnym Instytucie im. Oskara Kolberga) w Poznaniu. Od 1983 roku jest zatrudniona w Katedrze Muzykologii (wcześniej Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: do 1990 roku na stanowisku asystenta, w latach 1990 – 2004 – adiunkta i od 2004 – profesora UAM. W 2004 roku podjęła pracę na Uniwersytecie Wrocławskim: do 2008 roku jako adiunkt w Zakładzie Muzykologii Instytutu Kulturoznawstwa, późniejszej Katedrze Muzykologii, a następnie jako profesor UWr w tejże Katedrze, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Antropologii Muzyki.

Specjalizuje się w badaniach z zakresu antropologii muzyki. W polu jej zainteresowań naukowych znajdują się: śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, działalność nestorów muzykologii (do tej pory powstały prace poświęcone Marii Szczepańskiej, Bronisławie Wójcik-Keuprulian, Łucjanowi Kamieńskiemu i Richardowi Wallaschkowi) oraz zagadnienia metodologiczne.

PUBLIKACJE
Książki
BodyMusicEvent : proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008 : organized by Department of Musicology, University of Wrocław Institute of Musicology, University of Vienna Song of the Goat Theatre, Wrocław (red. z Regine Allgayer-Kaufmann). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010
Contexts of Musicology (red. z M. Jabłońskim, D. Jasińską, R. J. Wieczorkiem), t. 1, 2. Poznań: Ars Nova 1998
Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan. Oborniki Śląskie: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich 2006

Łucjan Kamieński, O biologii pieśni. Wstęp i wybór tekstów: Bożena Muszkalska. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2011
„Po całej ziemi słychać ich dźwięk”. Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, z albumem płytowym „Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk...” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich,seria „In crudo”, CD 14/ 2013
Traditionelle mehrstimmige Gesänge der Sarden. Poznań: PTPN 1995
Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1999.

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny