Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkursy

Regulamin Konkursu
Mini Komiksu
poświęconemu życiu
 Janka Bytnara „Rudego”

 

 1. Konkurs na Mini Komiks poświęcony życiu Janka Bytnara „Rudego”, skierowany jest do 

Uczniów szkół średnich, 3 klasy gimnazjum oraz klasy 6 i 7 szkoły podstawowej.

 1. Tematyka mini komiksu związana jest z życiem Janka Bytnara „Rudego”.
 2. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 3. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość,
  o maksymalnej objętości ośmiu plansz.
 4. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora: imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskiem autora wyłącznie na odwrocie.
 5. Do grafiki komputerowej należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI).
 6. Prace powinny być zapakowane w podpisana sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty.
 7. Prace należy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66,
  36 – 100 Kolbuszowa, z dopiskiem: Mini Komiks 2018. Termin nadsyłania prac upływa z dniem
   4 kwietnia 2018 roku.
 8. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
 9.  Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie pokonkursowej w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej w terminie od 7 do 20 kwietnia br. (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie). 
 10.  O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.
 11.  Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna nagrody rzeczowe i finansowe.
 12.  Nagrody zostaną wręczone w dniu 7 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej
   o godz. 18.00 podczas imprezy Historia krwią bohaterów pisana pt. ,,Rudy”.
 13.  Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w biurze  Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 17 2271 563 lub 609 144 265, lub pod adresem
  e-mail: mdk@kolbuszowa.pl

 

Regulamin Konkursu

 

,,Piosenki Czasu Walki
Janka Bytnara ,,Rudego”

 

 

 1. Konkurs Piosenki Czasu Walki Janka Bytnara „Rudego”, skierowany jest do uczniów szkół średnich, 3 klas gimnazjum oraz klasy 6 i 7 szkoły podstawowej.
 2. Uczestnik Konkursu Piosenki zobowiązany są do przygotowania jednego utworu skomponowanego    i śpiewanego podczas II Wojny Światowej przez polskich patriotów (w dowolnej aranżacji).
 3. Wybrane przez siebie utwory wykonują dwuosobowe zespoły składające się z wokalisty                                  i akompaniatora grającego na jednym dowolnym instrumencie (organizator zapewnia fortepian, pianino elektryczne, perkusję. Inne instrumenty osoby akompaniujące zapewniają sobie we własnym zakresie).
 4. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub e-mailem tytuł utworu wraz z kartą zgłoszeniową do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, 36 – 100 Kolbuszowa, e-mail: mdk@kolbuszowa.pl z dopiskiem: ,,Konkurs Piosenki czasu walki Janka Bytnara”. Termin dostarczenia kart zgłoszeniowych upływa z dniem 4 kwietnia 2018 roku.
 5. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2018 roku w Miejskim Domu Kultury
  w Kolbuszowej o godz. 15.00 podczas imprezy Historia krwią bohaterów pisana pt. ,,Rudy”.
 6. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby spełniające warunki regulaminu.
 7. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.
 8. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, poprawność intonacji, walory głosowe, interpretację                           i ogólny wyraz artystyczny.
 9. Jury Konkursu Piosenki Czasu Wojny po przesłuchaniach przyzna nagrody rzeczowe i finansowe.
 10. Laureaci konkursu wystąpią również ponownie podczas koncertu finałowego w dniu 7 kwietnia
  o godz. 17.15.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 17 2271 563 lub 609 144 265, lub pod adresem
  e-mail: mdk@kolbuszowa.pl

ZAŁĄCZNIKI: